Archiwa: Experties

Przebaczenie i Zerowanie

W czasie naszych rekolekcji zapraszamy uczestników do wzięcia udziału w obrzędzie Przebaczenia i Zerowania. Bóg wymyślił sposób na zło. Nie tak jak świat - często proponuje zemstę, ale tak jak Bóg najlepiej wie co jest lekarstwem na zranione przez zło ser...

Read More

Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich

W życiu małżeńskim, które w sposób naturalny przechodzi swoje kolejne etapy rozwoju relacji, bardzo korzystne jest, aby podjętą przed laty decyzję o połączeniu naszych osób do końca życia móc co jakiś czas odnawiać. Jest to praktyka, do której Kościół zap...

Read More

Katolickie

W Weekendzie Małżeńskim mogą brać udział wszystkie pary małżeńskie, zarówno wierzące jak i nie wierzące, sakramentalne jak i niesakramentalne, akceptując w całości program rekolekcji. Jesteśmy bowiem przekonani, że Bóg przyciąga do siebie wszystkich na ró...

Read More

Wsparcie z Nieba

Podczas naszych rekolekcji zapraszamy Boga i Świętą Rodzinę, aby z nami byli i błogosławili nam i naszej pracy. Każdy dzień rozpoczynamy w Imię Trójcy Świętej i Jej się powierzamy. Dlatego ufamy, że  towarzyszy nam łaska Boga, który jest Miłością. Niech ...

Read More

Rozmowy z prowadzącym

Podczas rekolekcji istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy indywidualnej lub małżonków z prowadzącym rekolekcje. Jest to często bardzo pożyteczne, aby pozwolić osobie z boku spojrzeć na własną sytuację lub relację w związku z perspektywy osoby trzeciej...

Read More

Opieka do dzieci

Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Młodsze nie mogą przyjechać chyba, że przyjedzie się z własną opiekunką. Z młodszymi dziećmi nie można przyjechać, ponieważ nie pozwolą rodzicom na udział w warsztatach, a ze wspólną opiekunką nie bę...

Read More

Stawiamy na więź

Św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio napisał, że Małżonkowie są powołani do świętości przez budowanie communio personarum, co można tłumaczyć jako "wspólnotę osób" oraz jako "budowanie relacji". Tworzenie relacji owocuje więzią ...

Read More

Metoda warsztatowa

Metoda warsztatowa naszych rekolekcji to celowo wybrana forma aktywnej pracy nad relacją w związku. Aktywność własna uczestników pozwala bowiem nie tyle uczyć się od kogoś, a odkrywać w sobie to co przeżywam. Stare i mądre powiedzenie mówi tak: "Powiedz m...

Read More