Katolickie

W Weekendzie Małżeńskim mogą brać udział wszystkie pary małżeńskie, zarówno wierzące jak i nie wierzące, sakramentalne jak i niesakramentalne, akceptując w całości program rekolekcji. Jesteśmy bowiem przekonani, że Bóg przyciąga do siebie wszystkich na różne sposoby, włączając w to życie w relacji, która niejednokrotnie stawia nam wyzwania możliwe do udźwignięcia jedynie w oparciu o łaskę Bożą.

Rodzina jest drogą Kościoła.      – św. Jan Paweł II

Weekendy Małżeńskie jako Rekolekcje Warsztatowe czerpią inspirację z nauczania Kościoła Katolickiego odnoszącego się do Małżeństwa i Rodziny. Ważnymi fundamentami w naszej pracy są Dokumenty Kościoła Katolickiego takie jak:

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o Szacunku dla Rodzącego się Życia Ludzkiego i o Godności jego Przekazywania. Odpowiedzi na niektóre Aktualne Zagadnienia (22.II.1987)
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o Przerywaniu Ciąży (18.XI.1974)
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae (25.III.1995)
Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio (22.XI.1981)
Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio (Wiara i Rozum), (14.IX.1998)
Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w Świecie Współczesnym (7.XII.1965)
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae (25.VII.1968)
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań Pallottinum 1994
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce JEDNOŚĆ 2005
Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań – Pallottinum 1984
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Watykan 1995
Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła Katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach (14.IX.1994)
Jan Paweł II, List Apostolski Do Młodych całego świata (31.III.1985)
Jan Paweł II, List do Rodzin (2.II.1994)
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Rzym, Libreria Editrice Vaticana, 1986
Jan Paweł II, List Apostolski Mulieris Dignitatem (15.VIII.1988)
Kongregacja Nauki Wiary, Persona Humana: Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej (29.XII.1975)
Papieska Rada ds. Rodziny Vademecum dla Spowiedników w pewnych sprawach Etyki Małżeńskiej (12.II.1997)
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor (6.VIII.1993)

Zapisz

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *