Stawiamy na więź

Św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio napisał, że Małżonkowie są powołani do świętości przez budowanie communio personarum, co można tłumaczyć jako „wspólnotę osób” oraz jako „budowanie relacji”. Tworzenie relacji owocuje więzią małżeńską, a także bliskością. Inwestowanie w małżeństwo to zatem przede wszystkim inwestowanie w relację i więź. Tu człowiek może doświadczać szansy zaspokojenia swoich najgłębszych potrzeb.

„(…) ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą” (Rdz 3, 16), „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie” (Rdz 3,19)

 

Małżeństwo to poemat miłości przełożony na pracę.   – Paul Bourget

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *