Duchowość Małżeńska w relacji i więzi.

Rekolekcje: „Duchowość małżeńska w relacji i więzi”.

Rekolekcje dla Małżeństw.

Gdzie objawia się Bóg w sakramencie małżeństwa?
W modlitwie, w relacji, we współpracy, współżyciu… Można by powiedzieć, że we wszystkich tych wspólnych działaniach, ale tak naprawdę objawia się w więzi, jaką tworzą małżonkowie ze sobą! A jak tę więź budować? Psychologiczna definicja więzi mówi o trzech jej wymiarach: współrozumieniu, współdziałaniu i współodczuwaniu. Dbając o różne wspólne działania, czas spędzany razem, wspólnie troszcząc się o dom, o byt, emocjonalnie przeżywając różne wydarzenia, czy też szukając zrozumienia dla siebie nawzajem, budujemy tę więź i przybliżamy się do siebie. A na mocy sakramentu małżeństwa zbliżamy się jednocześnie do Boga, doświadczamy Bożej obecności w więzi na co dzień.

Więź małżonków powinna być budowana w trzech sferach- ciała, psychiki i ducha. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy całością psycho-fizyczno-duchową. W małżeństwie również doświadczamy siebie nawzajem we wszystkich trzech sferach. Te trzy sfery się przenikają, mają na siebie nawzajem wpływ, mogą wzajemnie „współpracować”. Nie da się ich oddzielić jednoznacznie. Aby małżeństwo rozwijało swą więź, trzeba zadbać w miarę równomiernie o ciało, psychikę i ducha, ale pamiętając o współodczuwaniu, współrozumieniu i współdziałaniu we wszystkich trzech sferach. Możemy podejmować dialog małżeński we wszystkich trzech sferach ze świadomością, że czas dialogowania to święty czas spotkania z Bogiem we współmałżonku.

Dowiemy się i nauczymy:

  • usłyszymy Słowo Boże przekazujące nam Boży zamysł odnośnie więzi małżeńskiej
  • w czym objawia się Bóg w relacji między małżonkami i jak odkrywać Jego obecność
  • poznamy na czym polega więź duchowa, psychiczna i fizyczna między małżonkami
  • odkryjemy jak w dialogu małżeńskim usłyszeć to, co mówi do Ciebie Bóg przez współmałżonka
Przejdź do listy terminów rekolekcji