Moc Sakramentu Małżeństwa. Relacja z Bogiem przemieniającym małżeństwo.

Rekolekcje: „Moc Sakramentu Małżeństwa. Relacja z Bogiem, któremu pozwalam przemieniać moje małżeństwo”.

Rekolekcje dla Par

Wielu małżonków żyje w związku sakramentalnym zamiast żyć sakramentalnością swojego małżeństwa. Uważa się mylnie, że zawarty sakrament małżeństwa gwarantuje trwałość związku. A tak naprawdę, to wiele par nie widzi żadnej różnicy pomiędzy związkiem sakramentalnym a niesakramentalnym.

Sakrament małżeństwa najczęściej rozumie się jako obrzęd zawarcia małżeństwa oraz jako balon napełniony jednorazowo łaską w dniu ślubu, który przez całe życie będzie powoli wypuszczał łaskę na małżonków. Jest to magiczne rozumienie tego sakramentu.

Tymczasem Bóg proponuje nam łaskę sakramentu w postaci dokonywania we mnie zmiany odnośnie życia w relacji (wybawienia mnie, zbawienia, uwolnienia) w tych obszarach, w których widzę, że sam nie potrafię tego zmienić. Jeśli jestem na to gotowy i pozwolę Bogu, to On będzie mógł mnie zmieniać.

Na rekolekcjach prezentowane jest konkretne narzędzie do pracy nad zmianą siebie samego w myśleniu i postępowaniu wobec współmałżonka i w relacji z nim. To narzędzie pozwala odkryć swoje, często fałszywe przekonania, które rodzą w nas trudne emocje i mogą prowadzić do niewłaściwych zachowań, aby następnie, przez zmianę przekonań, zmieniły się moje uczucia oraz zachowania. W tym procesie potrzebna jest POMOC Boga, który w sakramencie małżeństwa obiecuje swoje działanie, jeśli zgodzę się i pozwolę Mu na to. Dlatego narzędzie tej pracy polega na zaproszeniu i zawierzeniu Bogu danej trudnej sytuacji w relacji i odkryciu przemieniającej podpowiedzi Boga, który pragnie naszego dobra.

Dowiemy się i nauczymy:

  • na czym polega sakramentalność naszego związku
  • jak przejść od magicznego traktowania sakramentu małżeństwa do życia nim w praktyce
  • jak odkrywać w sobie fałszywe i destrukcyjne przekonania dotyczące relacji ze współmałżonkiem
  • dlaczego towarzyszą mi trudne i nieprzyjemne uczucia w naszej małżeńskiej relacji
  • jak zapraszać Boga do mojej trudnej sytuacji i na czym to polega
  • jak czerpać z mocy sakramentu i na niej budować relację małżeńską
Przejdź do listy terminów rekolekcji