Spotkać się w dialogu – budujemy kontakt między nami

Rekolekcje: „Spotkać się w dialogu – budujemy kontakt między nami”

Rekolekcje dla Małżeństw.

Dialog, który przyciąga nas do siebie a nie oddala jest pewną sztuką… Można powiedzieć, że jest to bardzo ważna umiejętność. Nie da się jej nauczyć z książki. Można o niej się dowiedzieć sporo, ale aby stała się sztuką mojego życia w relacji to konieczne jest jej ćwiczenie.

Jak mówić o swoich potrzebach?

Zamiast „Znowu wychodzisz… i widzisz, jaka Ty jesteś?!”, powiedz „Chciałbym, abyś spędzała ze mną więcej czasu”.

Zamiast „Jesteś zimny i zamknięty”, powiedz „Chcę, żebyś mnie przytulił”.

Zamiast „Znowu masz pretensje, znowu mnie krytykujesz”, powiedz „Bardzo mi zależy, żebyś częściej mówił mi, co Ci się we mnie podoba, potrzebuję tego”.

Charaktery – magazyn psychologiczny

Przeważająca większość trudności w małżeństwie ma swoje źródło w nieumiejętności rozmawiania ze sobą. Nie tylko przerywamy sobie nawzajem, ale w ogóle nie słuchamy siebie. Wydaje nam się, że doskonale wiemy, co drugi chce powiedzieć i odpowiadamy zanim jeszcze zdąży otworzyć usta. A jeżeli już mówi, to jakże czekamy tylko, aż skończy, żeby samemu coś powiedzieć. Już w czasie, gdy mówi, przygotowujemy odpowiedź… Czasem słuchamy, żeby dać się wygadać, a potem i tak robimy swoje. Lubimy też pouczać, zauważać na przykład bardziej czyjeś usterki w wypowiedziach innych niż wartości tych wypowiedzi. Niekiedy traktuje się współmałżonka jak niepełnosprawnego: przecież on sobie nie poradzi… Najdziwniejsze jest to, że słyszymy często tylko to, co chcemy usłyszeć, słuchamy selektywnie. W efekcie więc nie słyszymy tego, co najważniejsze. Słuchamy wybiórczo… Nauczmy się spotkania w dialogu.

Dowiemy się i nauczymy:

  • że warto zmienić swój własny schemat prowadzenia rozmowy na sprzyjający wzajemnemu zrozumieniu;
  • jak słuchać aktywnie i z empatią;
  • na ile jestem dobrym słuchaczem;
  • co w moim sposobie mówienia pomaga a co przeszkadza słuchaczowi w zrozumieniu mnie;
  • jak wprost wyrażać swoje potrzeby i nie zmuszać słuchacza do domyślania się o co mi chodzi;
  • na ile pozwalam a na ile nie pozwalam dominować współmałżonkowi w relacji.
Przejdź do listy terminów rekolekcji

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz