Temperament Pary Małżeńskiej

Rekolekcje: „Temperament Pary Małżeńskiej”.

Rekolekcje dla Par.

Jak zrozumieć siebie i osobę, którą kochasz? Rekolekcje pomogą Wam zrozumieć wiele konfliktów w Waszym związku i docenić to, co niepowtarzalne w twoim partnerze i w tobie samym. Dzielące Was różnice są po prostu często wynikiem różnych typów Waszych osobowości.

Właściwe pojmowanie osobowości naszego współmałżonka oraz historii jego życia pomaga nam zyskać bar­dziej realistyczne oczekiwania co do naszego związku.           Florence Littauer

Rodzi­my się z określonym typem osobowości (dziedziczenie), lecz ne­gatywne pochodzenie (środowisko) może przemienić nasze atuty w słabości. To, w jaki sposób rodzice zachowują się w swoich domach, przygotowuje grunt pod sukces lub porażkę w małżeń­stwach ich dzieci. Osoby dorosłe odzwierciedlają swoim życiem to, czego doświadczyły we własnych domach w okresie dzieciń­stwa, nawet jeśli zdają sobie sprawę, iż było to złe. Gdy nato­miast partnerzy pochodzą z całkiem różnych rodzin i środowisk, przynoszą ze sobą bagaż zupełnie odmiennych oczekiwań co do swego małżeństwa, czego rezultatem są częste konflikty i roz­czarowanie. Jaka jest moja osobowość?

  • czy zachowanie twojego współmałżonka nie przyprawia cię czasem o dreszcze?
  • ona pragnie mieć więcej luzu a on – więcej pomagać innym
  • dla niej piętnaście minut spóźnienia to wciąż punktualność, a dla niego – przyjście na czas to już spóźnienie

Dowiemy się i nauczymy:

  • jaka jest moja osobowość
  • jak podejść do wielu konfliktów w Waszym związku;
  • odkryć i docenić to jaki jesteś, gdy jesteś sobą
  • odkryć niepowtarzalność Twojego współmałżonka
  • jakie są potrzeby emocjonalne Twoje i współmałżonka wynikające z danego temperamentu
Przejdź do listy terminów rekolekcji

Czasem nasz największy atut może być najbardziej uciążliwy.