Kłótnie, które nas zbliżają.

Rekolekcje: „Kłótnie, które nas zbliżają”.

Rekolekcje dla Par.

Według badań 70% kłótni jest bezproduktywnych, większość małżeństw nie rozwiązuje toczonych sporów. Sposób kłócenia się w danym związku jest względnie trwały – nie zmienia się przez lata, i to jest przez małżonków nieuświadamiane. Związki trwałe i nietrwałe nie różnią się ilością konfliktów ani ilością rozwiązanych konfliktów, różnią się sposobem zachowywania podczas sytuacji konfliktowej. A więc nie chodzi o to, czy się kłócimy, tylko jak się kłócimy. Właściwie i dobrze przeprowadzony konflikt paradoksalnie zbliża małżonków do siebie.

Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności przekształcenia tego co niszczy więź z powodu konfliktów na to, co może ją w konfliktach budować.

Sytuacja konfliktowa jest także bardzo dobra okazją do zobaczenia siebie w sytuacji, której nie akceptuję. To może mi powiedzieć bardzo dużo o mnie samym i o mojej reakcji na taką sytuację. Dzięki współmałżonkowi, który przez swoje własne zdanie, inne od mojego, mogę zobaczyć i doświadczyć, że istnieje nie tylko ten mój, własny sposób myślenia, odczuwania i reagowania, ale jest też inny świat w osobie mojej żony lub mojego męża.

Dowiemy się i nauczymy:

  • że konflikt jest naturalną i zdrową reakcją na sytuację, gdy ktoś ma inne zdanie i inne potrzeby niż ja;
  • jaką przyjmuję postawę w podejściu do pojawiającego się konfliktu;
  • z jakiego powodu lubię się kłócić i dyskutować, albo uciekam i unikam takich sytuacji;
  • etapy dobrze rozwiązanego konfliktu;
  • kto ma w związku rację?
  • na czym polega różnica pomiędzy dyskusją a dialogiem w związku?
  • w jaki sposób rozmawiać, aby dobrze rozwiązać konflikt;
Przejdź do listy terminów Rekolekcji