Moc Męża! Warto wspierać rozwój mężczyzny!

Rekolekcje: Moc Męża! Warto wspierać rozwój mężczyzny!

Rekolekcje dla Par.

Ten temat jest bardzo istotną pomocą w poznaniu specyfiki męskiej potrzeby miłości, która wyraża się głównie przez akceptację i szacunek. Dlatego te rekolekcje łączą się ściśle z rekolekcjami pod nazwą: „Jak okazywać żonie miłość, aby czuła się kochana?” Oba tematy brane razem pod uwagę stanowią dopiero pewną całość.

Celem warsztatu jest uświadomienie sobie specyfiki męskiej potrzeby miłości i zdobycie umiejętności, aby  odpowiedzieć na jej potrzeby.

Podstawą w rozumieniu męskiej potrzeby miłości jest uznanie, że mąż, ponieważ jest mężczyzną, potrzebuje najbardziej uznania i akceptacji jego osoby takiej jaka jest i szacunku wobec rzeczy, które robi. Dopiero wtedy jest w stanie przyjąć i odpowiedzieć na wymagania stawiane mu przez żonę i najbliższych. Stawianie wymogów kochanemu i kochającemu mężczyźnie jest istotnym czynnikiem uruchamiają­cym jego potencjalne możliwości. Co więcej, brak tej stymulacji sprzyja wykluwaniu się destrukcyj­nych przejawów źle ukierunkowanej energii, która nie znajduje odpowiedniego ujścia. Jednakże nie da się pogodzić postawy wymaga­jącej od innych z postawą nie wymagającą od sie­bie. Urok kobiecy połączony z uwewnętrznioną godnością tworzą siłę zdolną wyzwolić u mężczy­zny ogromne możliwości rozwojowe. W ślad za tym pojawia się wspaniałe uczucie wdzięczności dla tej, która stawia wymagania i dla tego, który na nie odpowiada.

Dowiemy się i nauczymy:

  • jaka żona ma największy i dobry wpływ na męża;
  • czego pragną mężowie najbardziej od swoich żon;
  • co nakręca i pomaga, aby mąż stawał się odpowiedzialnym i pełnym mądrości facetem;
  • jaki jest Boży sposób przemiany męża;
  • w jaki sposób uzyskać najwięcej punktów u swojego męża;
  • czy to prawda, że jeżeli mężczyznę widzi się tylko takim jaki jest, takim już pozostanie, lecz jeżeli będzie się wyrażało wiarę w niego, to stanie się lepszy i wspanialszy?
Warto wspierać rozwój mężczyzny – Audycja w Radiu Plus
Przejdź do listy terminów Rekolekcji