Jak zdobyć Cię na nowo? Boży plan dla Małżeństwa.

Rekolekcje: „Jak zdobyć Cię na nowo? Boży plan dla Małżeństwa”.

Rekolekcje dla Par.

To pierwszy temat z całego cyklu rekolekcji i jednocześnie jest on fundamentalny dla dalszego rozwoju świadomości życia w małżeństwie. Poruszamy tu podstawy relacji małżeńskiej, które Bóg, wymyślając małżeństwo ustanowił, wyodrębniając je z pośród wszystkich innych relacji. To wyjątkowe powołanie oparł o sakrament małżeństwa i dlatego posiada ono tak wielką swoją godność.

Punktem wyjścia na tych rekolekcjach jest cytat z Listu do Hebrajczyków, który sam w sobie jest dość specyficzny…

We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem… Hbr 13, 4.

Fragment ten jest nie tylko podsumowaniem całej nauki o małżeństwie ale także zawiera w sobie coś nowego i jak na tamte czasy bardzo rewolucyjnego.

Tekst namawia do oddawania czci małżeństwu. Autor tego tekstu pisze do Hebrajczyków, a zatem do chrześcijan nawróconych z judaizmu, którzy mają we krwi, od dzieciństwa, że cześć należy się tylko Bogu jedynemu. Czcić coś innego oznaczało bałwochwalstwo. To była największa przestroga dla Izraelitów, aby uważać czy nie czynią sobie z czegoś lub kogoś bożka.

Zatem pisać, aby małżeństwo było we czci pod każdym względem było czymś bardzo rewolucyjnym. Autor jednak robi to bardzo świadomie, ponieważ chce powiedzieć w ten sposób, że małżeństwo zostało WYMYŚLONE PRZEZ BOGA i dlatego ma niesamowicie wielką godność i jest święte!

Skoro tak, od razu nasuwa się pytanie: co mamy robić, aby oddawać cześć małżeństwu, aby pielęgnować jego wielką godność oraz co robić, aby nie sprofanować małżeństwa?

Dowiemy się i nauczymy:

Wypracujemy w parach konkretne rzeczy, które pomogą nam ustawić i uczcić nasze małżeństwo.

  • Pierwsza zasada: właściwa hierarchia wartości
  • Druga zasada: właściwa hierarchia osób
  • Trzecia zasada: pielęgnowanie na co dzień miłości małżeńskiej
Terminy Rekolekcji