NOWOŚĆ! Duchowość bez lęku. Wymiar duchowy i warsztatowy. Zakroczym

Zakroczym 15 - 18 GRUDNIA 2022 roku. Uwaga: (czwartek - niedziela). Rekolekcje dla Wszystkich Osób: pojedynczych, samotnych, dla Par, dla konsekrowanych.

“Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” [J 14,1] Celem spotkania jest rozwijanie w sobie duchowości opartej na ufności i pokoju. Spotkanie łączy w sobie wymiar modlitewny i warsztatowy. Modlitwa będzie stanowiła żywą przestrzeń na spotkanie z Bogiem, zaś podczas zajęć warsztatowych będziemy mogli praktycznie odkrywać i nazywać w sobie przejawy duchowości opartej na lęku.

Głównym założeniem warsztatów jest uznanie, że źródłem duchowości bez lęku jest przyjęcie do własnego życia Boga, który jest Miłością. Dokonywać się to będzie najpierw poprzez demaskowanie fałszywych obrazów Boga, a następnie odkrywanie w sobie obecności Boga pełnego czułości i afirmującej bliskości.

Jaka jest twoja duchowość?

Ile w niej lęku i obaw przed Bogiem, przed Jego niezadowoleniem, odrzuceniem, czy skazaniem na wieczne potępienie?

Może jestem przekonany, że należy bać się Boga, myląc właściwie rozumianą bojaźń bożą z lękiem przed Bogiem?

W jakim stopniu lęk kieruje moją pobożnością czyniąc z niej udrękę codzienności?

Pod jakimi postawami życiowymi ukrywam swój lęk przed zaufaniem Bogu?

Które z moich życiowych zachowań czynią mnie nieczułym i niewrażliwym na bliskość innych osób?

O duchowości bez lęku

Prawdziwego Boga nie można się bać, gdyż On jest bezwarunkową miłością. Jest łagodnością i otwartością, czekaniem i cierpliwością. Zawsze wypatrujący naszego powrotu.

Gdy się boimy, to boimy się fałszywego obrazu boga, który przybiera w nas różne postaci, ale nie jest tym Prawdziwym. Prawdziwy jest Miłością.

Duchowość oparta na lęku jest głośna, ostra i radykalna. Bóg przemawia w ciszy, bez robienia zbędnego rozgłosu.

Duchowość zrodzona z lęku powtarza „musisz”, „powinieneś”. Bóg przemawia przyjaźnie, stwarza pogodny klimat. Nawet  gdy mówi o trudnych sprawach, to zawsze w duchu miłości i akceptacji.

Duchowość lękowa uogólnia mówiąc: „zawsze”, „nigdy”. Duchowość ufająca jest konkretna, odnosi się do faktów, a nie do idei.

Duchowość lękowa krytykuje i ocenia. Duchowość miłości zachwyca się i inspiruje.

Z lęku popycha, atakuje – z miłości łagodnie prowadzi, wskazuje drogę. Odsłania drogę, nie pcha na drogę!

Duchowość oparta na lęku zniechęca, bez lęku zachęca w wolności.

Lękowa jest destrukcyjna, ściąga w dół. Miłująca jest twórcza, podnosi.

Duchowość zrodzona z lęku powoduje napięcie, zablokowanie i dyskomfort. Duchowość oparta na miłości przynosi ulgę, energię i spokój.

Od Boga przychodzi odwaga, lęk pochodzi od złego.

Lęk pogrąża w mroku, ufność rozświetla mrok.

Prowadzący: br. Piotr Wardawy i br. Michał Deja

Zgłoszenia przyjmujemy tylko mailowo pod adresem

honoratianum@gmail.com

Warunkiem wpisania na listę uczestników będzie zgłoszenie chęci udziału i potwierdzenie z naszej strony, a następnie dokonanie przedpłaty opatrzonej dopiskiem: Warsztaty duchowości bez lęku [data warsztatów].

Warsztaty rozpoczynamy w czwartek kolacją o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem o godz. 12.30.

Koszt spotkania wynosi 350 zł od osoby.

Przedpłata wynosi 150 zł na konto bankowe:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”

Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001

Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki

SWIFT: SNDMPLP1


Event Booking Form

About Post Author

kapucyn1972