Syn – Mąż – Ojciec. Rekolekcje dla Mężczyzn. Zakroczym

Rekolekcje dla Mężczyzn: Syn - Mąż - Ojciec. Zakroczym 24 - 26 WRZEŚNIA 2021 roku.

Rekolekcje dla mężczyzn.

Rodzimy się jako synowie, aby stawać się mężami i ojcami. Na drodze życia przekonujemy się, że nie jest łatwo pozwolić się prowadzić jako syn, budować relację jako partner i dawać siebie jako ojciec. Mężczyzn, którzy pragną rozwijać własną tożsamość, zapraszamy na rekolekcje tylko dla mężczyzn.
Bracia kapucyni z Honoratianum.

SYN

Prawdą jest to, że żyję „dzięki” ojcu. Również on, mój ojciec, „żyje” we mnie – i to dzięki mnie. Ta psychiczna i religijna „gra” trwa dopóty, dopóki nie uświadomię sobie i nie doświadczę, że żyję nie tylko dlatego, że miałem ojca, ale przede wszystkim pomimo że go miałem. Rozpoczyna się wtedy coś zupełnie nowego. Nowość życia, w której ja sam – jako syn swojego ojca – wybieram kogoś innego na Ojca, wybieram Boga na Ojca. A nieustannie trwający w mojej głowie „modlitewny” dialog z biologicznym ojcem zamieniam na rozmowę z Ojcem niebieskim.

MĄŻ

Staję się mężem poprzez decyzję. Decyduję się na tych, których przyjmuję w odpowiedzialność. Wartość i znaczenie decyzji odkrywam poprzez rozpoznanie w sobie najpierw chłopca, który nie chce ani wydorośleć, ani podejmować decyzji. Ucieka w świat bajek i zabaw, świat pozbawiony konsekwencji i odpowiedzialności. Mężczyzna, który jest takim chłopcem, z biegiem czasu straci tych, którzy zostali mu powierzeni, ci bowiem nie mogą na niego liczyć.

OJCIEC

Stawać się ojcem, to stawać się partnerem Boga. Być ojcem, to mieć w sobie życie, aby dawać życie innym. Posiadać siłę, aby być oparciem dla innych. Wychodzić z własnego egoizmu, aby przyjmować drugiego człowieka. Stawać się ojcem, to być sytym, aby nie objadać własnych dzieci. Nie bać się tracić, gdyż wtedy się zyskuje. Nie wykorzystywać innych, ale być dla nich bezinteresownym darem.

Prowadzimy rekolekcje w składzie: br. Michał Deja, br. Piotr Zajączkowski, br. Piotr Wardawy

Warunkiem wpisania na listę uczestników będzie potwierdzenie udziału oraz dokonanie przedpłaty opatrzonej dopiskiem: Rekolekcje dla Mężczyzn [data rekolekcji].

Zapisy według kolejności zgłoszeń i dokonanych przedpłat. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt spotkania wynosi 280 zł.
Przedpłata 140 zł na konto bankowe:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki

Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę o 13.00

Z A P I S Y ---> tylko pocztą mailową na adres: honoratianum@gmail.com

Program Rekolekcji:

Piątek

18.30 – kolacja

19.30 – Msza Święta – br. Piotr Zajączkowski

Spotkanie wprowadzające – każdy z nas chwilę o swojej części i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem krótkie moje wprowadzenie

Sobota

8.00 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

8.30 – śniadanie

9.45 – konferencja + medytacja: Jestem SYNEM – br. Michał Deja

11.00 – adoracja

12.00 – Msza Święta – br. Michał Deja

13.00 – obiad

15.00-18.00 – Zajęcia: Jestem MĘŻĘM – br. Piotr Zajączkowski

18.30 –  wyjście w teren i kolacja przy ognisku

Niedziela

7.00 – Msza Święta – br. Piotr Wardawy

8.00 – śniadanie

9.15 – Zajęcia: Jestem OJCEM – br. Piotr Wardawy

11.30 – podsumowanie rekolekcji

12.30 – obiad


Event Booking Form

About Post Author

kapucyn1972