Syn – Mąż – Ojciec. Rekolekcje dla Mężczyzn. Zakroczym

Rekolekcje dla Mężczyzn: Syn - Mąż - Ojciec. Zakroczym 10 - 12 MARCA 2023 roku.

Rekolekcje dla mężczyzn.

Rodzimy się jako synowie, aby stawać się mężami i ojcami. Na drodze życia przekonujemy się, że nie jest łatwo pozwolić się prowadzić jako syn, budować relację jako partner i dawać siebie jako ojciec. Mężczyzn, którzy pragną rozwijać własną tożsamość, zapraszamy na rekolekcje tylko dla mężczyzn.
Bracia kapucyni z Honoratianum.

Syn ufa

Syn pogłębia przeżywanie swojego synostwa poprzez wiarę. W codziennym życiu przejawia się ona zawierzaniu swoich obaw Bogu Ojcu z pragnieniem, aby On je przeistoczył w ufność. Jako synowie wierzymy, że Bóg Ojciec okazał nam swoje zaufanie przez to, że powierzył nam największy uczyniony przez Niego cud i największy z możliwych darów – jest nim nasze własne życie. Możemy z nim zrobić co chcemy. Możemy życie przeżyć pięknie, odkrywając i realizując wraz z Bogiem Ojcem swoje powołanie do miłości. Możliwa jest również taka opcja, aby pochłonął nas chaos obaw. Nie takie są jednak nasze marzenia. Dlatego jako synowie szukamy w skierowanej do Boga Ojca modlitwie odpowiedzi na pytanie: Jak pięknie przeżyć swoje życie?

Mąż kocha

Mąż szuka swojego dookreślenia w męstwie. Tam wypływa źródło prawdy, co to znaczy i jak być mężem. Męstwo nie jest brawurą ryzykanta, szukającego coraz większych dawek adrenaliny, ale przejawem miłości, która daje poczucie bezpieczeństwa najbliższym. Męstwo nie jest pychą przemądrzałego znawcy wszystkich rzeczy, który z pozycji kanapy stawia diagnozy wszystkiemu i wszystkim. Męstwo jest pokorą człowieka, który gotów jest uczyć się kochać na swoich błędach. Mężny mąż nie posługuje się przemocą, nie wzbudza lęku, aby budować swój autorytet, ale nabiera pewności siebie poprzez okazywanie żonie troskliwości. Troskliwość usuwa lęk, bo jej intencją jest miłość.

Ojciec pokłada nadzieję

Pokładanie nadziei łatwo pomylić ze stawianiem oczekiwań, które mogą mieć więcej wspólnego z leczeniem własnych kompleksów niż wspieraniem rozwoju swoich dzieci. Trzeba dobrze poznać siebie samego, aby wymaganiami stawianymi dzieciom nie wpływać na kierunki ich rozwoju, ale wspierać w szukaniu ich własnych talentów, umiejętności i zainteresowań. Pokładanie nadziei jest zatem najważniejszym i najpiękniejszym sposobem dawania wsparcia. Takiego właśnie wsparcia potrzebują dzieci, aby poradzić sobie w poszukiwaniach własnej prawdy, zawartej w pytaniach: Co potrafię? Co mnie interesuje? Kim jestem? Pokładanie nadziei jest życzliwą obecnością, czyli gotowością do dawania wparcia we wszelkich okolicznościach życia.

* * *

Prowadzimy rekolekcje w składzie: br. Michał Deja, br. Piotr Zajączkowski, br. Piotr Wardawy

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem honoratianum@gmail.com

Warunkiem wpisania na listę uczestników będzie potwierdzenie udziału oraz dokonanie przedpłaty opatrzonej dopiskiem: Rekolekcje dla Mężczyzn [data rekolekcji].

Zapisy według kolejności zgłoszeń i dokonanych przedpłat. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt spotkania wynosi 450 zł.
Przedpłata 150 zł na konto bankowe:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki

Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę o 13.00

PROGRAM *

Piątek

18.30 – kolacja

19.30 – Msza Święta

Spotkanie wprowadzające i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

Sobota

8.00 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

8.30 – śniadanie

9.45 – zajęcia

11.00 – adoracja

12.00 – Msza Święta

13.00 – obiad

15.00-18.00 – Zajęcia

18.30 –  wyjście w teren i kolacja przy ognisku

Niedziela

7.30 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

8.00 – śniadanie

9.00 – Zajęcia

11.30 – Msza Święta

12.30 – obiad

  • program w niektórych punktach może ulec zmianie

Z A P I S Y ---> tylko pocztą mailową na adres: honoratianum@gmail.com


Event Booking Form

About Post Author

kapucyn1972