Brak miejsc. Syn – Mąż – Ojciec. Rekolekcje dla Mężczyzn. Zakroczym

Rekolekcje dla Mężczyzn: Syn - Mąż - Ojciec. Zakroczym 13 - 15 marca 2020 roku.

Rekolekcje dla mężczyzn.

Rodzimy się jako synowie, aby stawać się mężami i ojcami. Na drodze życia przekonujemy się, że nie jest łatwo pozwolić się prowadzić jako syn, budować relację jako partner i dawać siebie jako ojciec. Mężczyzn, którzy pragną rozwijać własną tożsamość, zapraszamy na rekolekcje tylko dla mężczyzn.
Bracia kapucyni z Honoratianum.

SYN

Prawdą jest to, że żyję „dzięki” ojcu. Również on, mój ojciec, „żyje” we mnie – i to dzięki mnie. Ta psychiczna i religijna „gra” trwa dopóty, dopóki nie uświadomię sobie i nie doświadczę, że żyję nie tylko dlatego, że miałem ojca, ale przede wszystkim pomimo że go miałem. Rozpoczyna się wtedy coś zupełnie nowego. Nowość życia, w której ja sam – jako syn swojego ojca – wybieram kogoś innego na Ojca, wybieram Boga na Ojca. A nieustannie trwający w mojej głowie „modlitewny” dialog z biologicznym ojcem zamieniam na rozmowę z Ojcem niebieskim.

MĄŻ

Staję się mężem poprzez decyzję. Decyduję się na tych, których przyjmuję w odpowiedzialność. Wartość i znaczenie decyzji odkrywam poprzez rozpoznanie w sobie najpierw chłopca, który nie chce ani wydorośleć, ani podejmować decyzji. Ucieka w świat bajek i zabaw, świat pozbawiony konsekwencji i odpowiedzialności. Mężczyzna, który jest takim chłopcem, z biegiem czasu straci tych, którzy zostali mu powierzeni, ci bowiem nie mogą na niego liczyć.

OJCIEC

Stawać się ojcem, to stawać się partnerem Boga. Być ojcem, to mieć w sobie życie, aby dawać życie innym. Posiadać siłę, aby być oparciem dla innych. Wychodzić z własnego egoizmu, aby przyjmować drugiego człowieka. Stawać się ojcem, to być sytym, aby nie objadać własnych dzieci. Nie bać się tracić, gdyż wtedy się zyskuje. Nie wykorzystywać innych, ale być dla nich bezinteresownym darem.

Rekolekcje rozpoczynamy w kolacją o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem o godz. 12.30.

Prowadzący: br. Michał Deja, kapucyn; br. Piotr Wardawy, kapucyn; br. Piotr Zajączkowski, kapucyn.

Warunkiem wpisania na listę uczestników będzie potwierdzenie udziału oraz dokonanie przedpłaty opatrzonej dopiskiem: Rekolekcje dla Mężczyzn [data rekolekcji].

Zapisy według kolejności zgłoszeń i dokonanych przedpłat. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt spotkania wynosi 250 zł.
Przedpłata 120 zł na konto bankowe:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki

Z A P I S Y S Y ---> tylko pocztą mailową na adres: honoratianum@gmail.com


Event Booking Form

About Post Author

kapucyn1972